Jadilah Golongan Ini..

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung"{Surah Ali Imran : Ayat 104}

Hadith ke-5: Amalan Yang Tertolak

10/6/11Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah r.anha berkata,
bahawa Rasulullah SAW bersabda:
"Sesiapa mengada-adakan yang baru(bidaah) dalam urusan(agama) kami ini, amalan yang bukan bahagian daripadanya, dia tertolak." (Riwayat al-Bukhari no. 2550, Muslim no.4586 dan Abu Daud no.4608)

Huraian dan Intisari Hadis.
Hadis ini merupakan salah satu pedoman penting dalam agama Islam dan kalimah pendek yang penuh pengertian yang dikurniakan kepada Nabi SAW.

Hadis ini dengan tegas menolak setiap perkara bidaah dalam setiap perkara(dalam urusan agama) yang direka dan diada-adakan. Sebahagian ahli usul fiqh menjadikan hadis ini sebagai dasar kaedah bahawa setiap yang dilarang dinyatakan sebagai hal yang merosakkan.

Islam adalah agama yang berdasarkan ittibak ( mengikut berdasarkan dalil) dan bukan ibtidak(mengada-adakan sesuatu tanpa dalil) dan Rasulullah SAW telah bersabda menjaganya daripada sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-adakan.

Hadis ini patut dihafal,disebarluaskan dan dan digunakan sebagai bantahan kepada kaum yang ingkar, karana isinya mencakup semua hal. Adapun hal-hal yang tidak merupakan pokok agama sehingga tidak dilarang dalam sunnah, maka tidak tercakup dalam larangan ini, seperti menulis Al-Quran dalam mushaf walaupun Rasulullah SAW tidak pernah menulis Al-Quran.

Begitu juga membukukan pendapat para ahli fiqah yang bertaraf mujtahid yang menerangkan alasan masalah-masalah furuk daripada pokoknya, iaitu sabda Rasulullah SAW.

Demikian juga mengarang kitab-kitab nahu, ilmu kiraan faraad dan sebagainya yang semuanya bersandarkan Rasulullah SAW dan perintahnya. Kesemua usaha ini tidak termasuk dalam ancaman hadis tersebut. Malah sebahagian ulama mengistilahkan ianya sebagai bidaah hasanah.

Oleh itu tidaklah dilarang mengada-adakan apa-apa cara atau peraturan baru yang lebih sesuai dengan zaman kontemporari yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selagi tidak ada keterangan daripada Al-Quran dan hadis yang melarangnya.
Posted by Insan Biasa at 10:50 PM  
0 comments

Post a Comment

Mutiara Kata

"Ayam di kepuk mati kelaparan, Itik di air mati kehausan; Alah sabung menang sorak, Ayam menang kampung tergadai," Aminuddin Baki, Pencetus GPMS
http://2.bp.blogspot.com/_sYx8LhsF1y0/SRmMm7RX4SI/AAAAAAAAAhA/HjV8wAxl8ng/s1600/welcome_03.png