Jadilah Golongan Ini..

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung"{Surah Ali Imran : Ayat 104}

Hadith ke-7 : Agama itu Nasihat

11/28/11


Diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus al-Dariy r.a. bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda:(Maksudnya)"Agama itu nasihat. Kami bertanya:'untuk siapa?' Baginda menjawab, Untuk Allah, KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum Muslimin dan bagi manusia umumnya"
(Riwayat Ahmad no. 16982, Muslim no. 55 dan Abu Daud no. 4944)

Huraian dan Intipati
Nasihat bermaksud segala hal yang baik. Dalam bahasa Arab tidak ada perkataan lain yang pengertian setara dengan perkataan 'nasihat'.

Sebagaimana disebut oleh para ulama bahasa Arab tentang kata "Al-Fallah" yang tidak mempunyai padanan ketara, yang mencakupi makna "kebaikan dunia dan akhirat".

Kalimah "agama itu nasihat" atau "agama adalah nasihat" bermaksud bahawa nasihat sebagai tiang dan penyokong agama.

Sebagaimana halnya sabda Nabi SAW yang bermaksud "Haji adalah arafah," yang bermaksud bahawa wuquf di Arafah adalah tiang dan bahagian terpenting dalam ibadah haji.

Menurut Imam Nawawi, nasihat itu adalah wajib sekadar yang mampu dengan syarat seorang itu mengetahui bahawa nasihatnya akan diterima, suruhannya akan dipatuhi dan dirinya tidak diancam. Tanpa syarat ini tidaklah diwajibkan.

Tentang pentafsiran kata "nasihat" dan berbagai cabangnya, Al-Khathabi dan ulama-ulama lain mengatakan:
1. Nasihat Untuk Allah
- Beriman semata-mata kepadaNya
- Menjauhi diri daripada perbuatan syirik dalam iktikad dan ibadat.
- Menjauhi diri daripada sikap ingkar terhadap suruhanNya.
- Mengagungkan Allah dengan sifat-sifat sempurnanya
- MenyucikanNya daripada segala sifat kekurangan.
- MentaatiNya.
- Menjauhi diri daripada perbuatan dosa.
- Mencintai dan membenci sesuatu semata-mata keranaNya.
- Berjihad menghadapi musuh.
- Mengakui dan bersyukur atas semua nikmatNya.
- Ikhlas dalam segala urusan.
- Mengajak manusia melakukan perkara yang baik.
- Bersikap lemah lembut kepada sesama manusia.

Al-Khathabi seterusnya berkata: "Secara prinsipnya, kebaikan daripada sifat-sifat baik tersebut kembali kepada pelakunya sendiri kerana Allah tidak memerlukan kebaikan daripada sesiapa pun"

2. Nasihat untu KitabNya.
- Beriman kepada kitab-kitabNya.
- Beramal mengikut petunjuk dan pengajarannya.
- Dimulia dan ditinggikan kehormatannya dengan memandang keutamaannya
daripada segala kitab lain.
- Yakin pedomannya adalah panduan hidup untuk selamanya di segala tempat dan zaman.
- Membaca ayatnya dengan cara yang betul.
- Memahami maksud ayatnya.
- Mencari rahsia dan memerhati hukumnya.
- Mendalami ilmu pengetahuan tentangnya.
- Berubah untuk menyesuaikan diri dan pengajarannya.

3. Nasihat untuk Rasul-Nya.
- Membenarkan kerasulannya.
- Mempercayai ajaran yang dibawanya.
- Mematuhi suruhan dan meninggalkan larangannya.
- Membnela agamanya.
- Memusuhi siapa yang melawannya.
- mencintai siapa yang mencintainya.
- Menghidupkan perjalanan dan sunnahnya pada diri dan dalam masyarakat.

4. Nasihat untuk para pemimpin Kaum Muslimin.
- Menolong dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan.
- Patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan.
- Tegur mereka dengan cara sepontan.
- Mengingatkan mereka ketika mereka lalai daripada kewajipan.
- Jangan menghasut orang ramai untuk berpecah belah.

5. Nasihat untuk manusia umum.
- Memimpin mereka ke jalan yang benar.
- Mengawasi mereka daripada terjerumus ke jalan yang salah.
- Mengajar mereka.
- Belajar daripada mereka.
- Saling menolong antara mereka dalam perkara kebaikan.
- Saling menghormati.
- Saling mencintai.
- Bersama-sama menjaga kemaslahatan hidup dengan menjauhi sifat-sifat
yang membangkitkan fitnah dan permusuhan.
- memahamkan mereka bahawa setiap orang adalah anggota dalam masyarakat.

Rujukan : Buku Hadis 40 Imam Nawawi, Ust Zahazan Mohamad dan Ust Mohammad Zakaria
Posted by Insan Biasa at 2:51 PM  
0 comments

Post a Comment

Mutiara Kata

"Ayam di kepuk mati kelaparan, Itik di air mati kehausan; Alah sabung menang sorak, Ayam menang kampung tergadai," Aminuddin Baki, Pencetus GPMS
http://2.bp.blogspot.com/_sYx8LhsF1y0/SRmMm7RX4SI/AAAAAAAAAhA/HjV8wAxl8ng/s1600/welcome_03.png