Jadilah Golongan Ini..

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung"{Surah Ali Imran : Ayat 104}

Hadith ke-9: Pilih yang Mudah, Tinggalkan yang Susah.

3/17/12Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawa Abdul Rahman bin Shakhr r.a. berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apa yang saya larang kamu lakukan maka jauhilah, dan apa yang saya perintahkan kamu lakukan. Maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyak pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka(tidak mahu taat dan patuh)

(Riwayat Al-Bukhari, no. 6777 dan Muslim no 1337

Huraian Hadith:
Hadis ini terdapat dalam kitab Muslim daripada Abu Hurairah r.a dia berkata:"Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, sabda baginda yang bermaksud:'Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepadamu haji, kerana itu berhajilah. 'Al-Aqra' bin Habis r.a bertanya: 'Wahai Rasulullah, adakah setiap tahun?' Baginda diam, sampai Al-Aqra' bertanya 3 kali, lalu Nabi SAW menjawab:'Kalau aku katakan ya, nescaya menjadi wajib sedangkan kamu tidak akan sanggup melakukannya.'

Kemudian baginda bersabda: 'Biarlah aku dengan apa yang aku diamkan, kerana kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah kerana banyak bertanya dan membangkang nabi-nabi mereka. Maka jika aku perintahkan melakukan sesuatu, kerjakanlah menurut kemampuanmu, jika aku melarang kamu melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah.'

Para ahli usul fiqh mempersoalkan mempersoalkan perintah dalam agama, apakah perintah itu harus dilakukan berulang-ulang atau tidak?

Sebahagian besar ahli usul fiqh dan ilmu kalam menyatakan tidak wajib berulang-ulang. Akan tetapi, yang lain menyatakan setuju atau menolak, tetapi menunggu penjelasan selanjutnya.

Hadis ini dijadikan dalil bagi mereka yang bersikap menanti, kerana sahabat tersebut bertanya:"Adakah setiap tahun?" Sekiranya perintah itu dengan sendirinya mengharuskan pelaksanaan berulang-ulang atau tidak, tentu nabi SAW tidak menjawab dengan kata-kata "kalau aku katakan 'Ya nescaya menjadi wajib dan kamu tidak akan sanggup melakukannya." Bahkan tidak ada gunanya hal tersebut ditanyakan.

Akan tetapi perintah itu mengandungi pengertian tidak perlu dilaksanakan berulang-ulang. Kaum muslimin sepakat bahawa menurut syariat, haji itu hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup.

Pengajaran:
Jangan membanyakkan pertanyaan atau soalan tentang perkara yang belum pernah terjadi, sukar difahami dan yang menimbulkan masalah yang menyulitkan dan menyempitkan hukum agama.

Sesuatu yang didiamkan itu merupakan rahmat bagi kamu, maka janganlah bertanyakan lagi seperti firman Allah "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan kepada kamu akan menyusahkan kamu"(Surah Al-Maidah:ayat 101)

Rujukan: Hadis 40 Imam Nawawi terbitan Telaga Biru
Posted by Insan Biasa at 10:20 PM  
0 comments

Post a Comment

Mutiara Kata

"Ayam di kepuk mati kelaparan, Itik di air mati kehausan; Alah sabung menang sorak, Ayam menang kampung tergadai," Aminuddin Baki, Pencetus GPMS
http://2.bp.blogspot.com/_sYx8LhsF1y0/SRmMm7RX4SI/AAAAAAAAAhA/HjV8wAxl8ng/s1600/welcome_03.png