Jadilah Golongan Ini..

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung"{Surah Ali Imran : Ayat 104}

Hadith ke-14 : halalnya Darah Seorang Muslim

4/2/12


Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : ‘Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali kerana salah satu di antara tiga perkara : orang yang berzina padaha dia telah berkahwin, membunuh orang, dan orang yang meninggalkan agamanya iaitu merosak jama’ah’ )murtad“.

[Bukhari no. 6878, Muslim no. 1676]

Huraian Hadith:
Dalam beberapa riwayat disebutkan :
Kalimah “Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahawa tiada sembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah rasul Allah" merupakan penjelasan daripada perkataan "seorang Muslim" atau orang Islam.

Kalimat “......serta yang memisahkan diri dari jama’ah” adalah penjelasan dari kata “yang meninggalkan agamanya”. Kalimah ini bermaksud keluar daripada Islam. Inilah yang menyebabkan darahnya dihalalkan. Kalimah 'jemaah' bermaksud kaum Muslimin.

Kalimat “yang meninggalkan agamanya iaitu merosak jama’ah” adalah kalimat umum yang mencakupi setiap orang yang keluar dari agama Islam dalam bentuk apapun, maka ia wajib dibunuh kalau tidak mahu kembali kepada Islam.

Para ulama berkata : “Kalimat tersebut juga mencakupu setiap orang yang menyimpang dari kaum muslim dengan berbuat bid’ah, merosak, atau lainnya”. Wallahu a‘lam.

Secara tersurat, kalimah yang umum tersebut dikhususkan kepada orang yang melakukan penyerangan atau semacamnya terhadap kaum muslim, maka untuk mengatasi gangguannya itu dia boleh dibunuh, kerana perbuatan semacam itu termasuk kategori merosak kaum muslim. Juga yang dimaksud oleh Hadits di atas ialah seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh terkecuali kerana dia melakukan salah satu dari tiga hal di atas

Pengajaran:
1. Tidak boleh membunuh kaum Muslimin sendiri kecuali telah dia telah melakukan 3 perkara iaitu:
a) Berzina(bagi yang sudah berkahwin)
b) Membunuh
c) Keluar dari Islam(Murtad)
2. Islam sangat menjaga kehormatan, agama dan nyawa dengan menjatuhkan hukuman mati kepada sesiapa yang mengganggunya seperti melakukan penzinaan, pembunuhan dan murtad.
3. Agama yang disepakati adalah dalam jemaah Muslimin, wajib berpegang dengannya dan tidak dibenarkan keluar.
4. Hukum jenayah sangat keras tetapi bersifat mencegah dan melindungi.
5. Sebagai pendidikan bagi masyarakat bahawa larangan Allah itu jelas dan harus diawasi dalam keadaan terbuka dan tersembunyi.
6. Penting bagi menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat.
7. Sebagai ancaman bagi mereka yang mmbunuh manusia.

Rujukan : Buku Hadis 4o Imam Nawawi oleh Ustaz Zahazan dan Ustaz Muhammad Zakaria
Posted by Insan Biasa at 8:09 AM  
0 comments

Post a Comment

Mutiara Kata

"Ayam di kepuk mati kelaparan, Itik di air mati kehausan; Alah sabung menang sorak, Ayam menang kampung tergadai," Aminuddin Baki, Pencetus GPMS
http://2.bp.blogspot.com/_sYx8LhsF1y0/SRmMm7RX4SI/AAAAAAAAAhA/HjV8wAxl8ng/s1600/welcome_03.png