Jadilah Golongan Ini..

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung"{Surah Ali Imran : Ayat 104}

Hadis ke-21 : Istiqamah dan Iman

1/9/13Daripada Abu `Amru - atau digelar juga Abu `Amrah - Sufian ibn Abdullah r.a. beliau berkata:
"Aku berkata: Wahai Rasulullah! Ajarkan untukku dalam lslam suatu ucapan yang aku tidak perlu lagibertanya kepada orang lain selainmu. Baginda bersabda: Ucapkanlah: Aku beriman kepada Allah.Kemudian hendaklah engkau beristiqamah."
Hadis riwayat al-lmam Muslim no.38; an-Nasai no 11489 dan ibn Majah no. 3972

Ungkapan "Ajarkan untukku dalam lslam suatu ucapan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selainmu" bermaksud "ajarkan kepadaku satu kalimah pendek, tetapi mengandungi makna yang padat dan berisi tentang pengertian Islam yang mudah difahami, hingga aku tidak perlu lagi penjelasan orang lain untuk menjadi dasar amalan." Maka Rasulullah SAW menjawab : "Ucapkanlah: Aku beriman kepada Allah. Kemudian hendaklah engkau beristiqamah" ini adalah satu kalimah pendek yang padat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dua kalimah ini telah memberi pengertian iman dan Islam secara utuh.

Beliau menyuruh orang tersebut supaya sentiasa memperbaharui imannya dengan ucapan lisan dan mengingat di dalam hati, serta menyuruh dia secara teguh melaksanakan amal-amal soleh dan menjauhi semua dosa.

Hal ini kerana seseorang itu tidak dikatakan istiqamah jika dia menyimpang walaupun hanya sebentar. hal ini selari dengan firman Allah SWT yang bermaksud :
"Sesungguhnya mereka yang berkata 'Allah tuhan kami' kemudian mereka beristiqamah..."(Surah Fussilat: ayat 30)

Beriman kepada Allah semata-mata kemudian hatinya tetap teguh pada keyakinannya dan taat kepada Allah sampai mati.

Umar bin Khaattab ra berkata:
"Mereka(para sahabat) istiqamah demi Allah dalam mentaati Allah dan tidak sedikit pun mereka itu berpaling, sekalipun seperti berpalingnya musang"
Maksudnya, mereka lurus dan teguh dalam melaksanakan sebahagian besar ketaatannya kepada Allah, baik dalam keyakinan, ucapan, mahupun perbuatan dan mereka terus menerus berbuat begitu(sampai mati). Demikianlah pendapat sebahagian besar para mufasir. Inilah makna hadis tersebut, in sya Allah.

Begitu pula firman Allah SWT yang bermaksud, "Hendaklah kamu beristiqamah seperti yang diperintahkan kepadamu"

Abul Qassim al-Qusyairi berkata:"Istiqamah adalah satu tingkatan yang menjadi penyempurnaan dan pelengkap semua urusan. Dengan istiqamahlah, segala kebaikan dengan semua aturannya dapat diwujudkan. Orang yang tidak istiqamah dalam melakukan usahanya, pasti isa-sia dan gagal."
Dia berkata pula:"Ada yang berpendapat bahawa istiqamah itu hanya dapat dijalankan oleh orang-orang besar, kerana istiqamah adalah menyimpang daripada kebiasaan, menyalahi kebiasaan adat seharian, teguh di hadapan Allah dengan kesungguhan dan kejujuran.

Pengajaran.
1. Beriman kepada Allah SWT harus mendahului ketaatan.
2. Amal soleh dapat menjaga keimanan.
3. Melaksanakan iman dan amal soleh harus berjalan serentak.
4. Sifat beristiqmah merupakan darjat yang tinggi.
5. Para sahabat mempunyai keinginan yang kuat untuk menjaga agama dan meningkatkan keimanan.
6. Perintah untuk istiqmah dalam bertauhid dan ikhlas dalam beribadah hingga ke akhir hayat hanya kepada Allah semata-mata
Posted by Insan Biasa at 9:54 PM  
0 comments

Post a Comment

Mutiara Kata

"Ayam di kepuk mati kelaparan, Itik di air mati kehausan; Alah sabung menang sorak, Ayam menang kampung tergadai," Aminuddin Baki, Pencetus GPMS
http://2.bp.blogspot.com/_sYx8LhsF1y0/SRmMm7RX4SI/AAAAAAAAAhA/HjV8wAxl8ng/s1600/welcome_03.png